Filmowanie dronem w jakości aż do 4K przy 60 fps - nie oferują tego inni (sprawdź, zanim wybierzesz). Najlepsze wideo na rynku z płynną stabilizacją obrazu i bez efektu rybiego oka.

Fotografia z powietrza w jakości lustrzanek DSLR: 20 Mpix f/2.8-11, rozdzielczość 5472×3648.

Przepisy

Poniżej prezentujemy wybrane obowiązujące akty prawne

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1317/D2016000131701.pdf
  • Ustawa Prawo Lotnicze art. 126
  • AIP Polska ENR 5.5
  • Dokument 4444 klasyfikacja Przestrzeni Powietrznej, klasa C i D (wytyczne nr 3 Prezesa ULC z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) – Doc 4444)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/440/
  • Kodeks Karny 1997-08-02 Art. 177 §1
  • Instrukcja BOR: https://www.bor.gov.pl/index.php?fk=1104